Autor

WITAM


Jestem artystą fotografikiem funkcjonującym na tym polu od niemal czterdziestu lat. Jednak pierwsze udane zdjęcie zrobiłem w wieku sześciu lat aparatem Smiena. Później, w latach siedemdziesiątych ub. wieku stu­dio­wa­łem w PWSFTv i T w Łodzi na Wydz. Operatorskim. Tam opanowałem podstawy fotograficznego rze­mio­sła. Pierwszą wystawę indywidualną zor­ga­ni­zo­wa­łem na początku drugiego roku studiów w 1974 roku. Pre­zentowana była w hallu Rektoratu Szkoły Filmowej i odniosła nawet pewien sukces, którego miarą była kra­dzież jednej z prac – aktu, pierwszego w moim dorobku. Po jakimś czasie odkryłem, że wisi on w szkolnej kot­łowni… Tak więc po raz pierwszy (i nie ostatni) moje zdjęcie zawędrowało pod strzechy.
Filmowcem w efekcie nie zostałem, jednak pasja fotograficzna utrzymywała się przez kolejne lata i nie opu­ściła mnie do dziś. Zrealizowałem wiele wystaw fotograficznych, przede wszystkim w Pile, gdzie miesz­kam od 1979 roku.
Biorąc aparat do ręki staram się odkrywać piękno. Taką mam naturę, tak widzę świat. W każde swoje zdjęcie wkładam kawałek duszy. Nie chcę jej rozmieniać na drobne. Dlatego nie zajmuję się fotografią komercyjną.
Zdjęcia prezentowane w poszczególnych albumach pochodzą z różnych okresów mojej twór­czoś­ci – naj­star­sze z 1974 roku. Prezentowane są też różne dziedziny moich zainteresowań: akt i por­tret, architektura, pejzaż, przyroda i fotografia teatralna.
Czasem zdarzało mi się posługiwać piórem. Postanowiłem więc zaprezentować również kilka moich opo­wiadań.

akt2
portret ilona pejzaż1 pejzaż2